Меню

Бърз и лесен начин да закупите специализиран софтуер

Меню

Продукти

CGS Labs

CGS Labs Изображение

CGS Labs - разработчик на професионален инфраструктурно насочен софтуер за пътно, железопътно и речно проектиране, както и софтуерни инструменти за анализ на траектории и пътна сигнализация.

Plateia

Проектиране и рехабилитация на пътна инфраструктура. Предоставя на потребителя команди и инструменти за работа от идейния проект до детайлното проектиране.

BIM проектиране на пътища Plateia е професионално, готово за BIM, 3D софтуерно решение за проектиране и ...
от 164,00 €
Autosign
Софтуер за проектиране на пътна маркировка и сигнализация на едно съвсем ново ниво. Autopath e предпочитан инструмент за анализ на траектории от транспортни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти.
Проектиране на 2D/3D/BIM знаци за сигнализация по пътища Autosign е професионално софтуерно решение за проектиране ...
от 95,00 €
Autopath
Autopath е професионален софтуер за анализ на движението на автомобили в хоризонтално и вертикално отношение. Софтуера e предпочитан инструмент за анализ на траектории от транспортни инженери, архитекти, ландшафтни архитекти.
Aнализ на движението на автомобили Предпочитан инструмент за анализ на движението на автомобили в хоризонтално и ...
от 88,00 €

CGS Labs

CGS Labs - разработчик на професионален инфраструктурно насочен софтуер за пътно, железопътно и речно проектиране, както и софтуерни инструменти за анализ на траектории и пътна сигнализация.
Сравнение на продукти