Меню
CADprofi Architectural

Обширна програма, която помага при проектирането, като Ви осигурява достъп до библиотеки от световно известни производители, както и разширено съдържание от библиотеки със символи и параметрични обекти от различни стандарти.

CADprofi Architectural

Програмата помага при създаването на чертежи на конструкции, напречни сечения и коти и позволява и дава възможност за изчертаване на стени, вмъкване на врати и прозорци, създаване на архитектурно оразмеряване и описания, както и използването на обекти от библиотеката с мебели и друго оборудване. Уникална функция на програмата е възможността за създаване на схеми за евакуация и безопасност.

Основни функции

 • Изчертаване на еднослойни и много-слойни стени с възможност за дефиниране на всякакъв материал и дебелина за всеки слой на стената.
 • Изчертаване на стени по избрана граница (избран ръб) с възможност за определяне на отстоянието от посочените точки или други обекти.
 • Параметрични дървени изделия (врати, прозорци, гаражни врати) с автоматизирано откриване на дебелината на стената. Налични са скици, напречни сечения и вертикални изгледи. Потребителите могат да изберат всякакви размери и свойства на параметричните обекти.
 • Динамично определяне на посоката на вмъкване на врати, което улеснява правилното позициониране.
 • Автоматично дефиниране и маркиране на стаи с изчисляване на площта.
 • Проектиране на стълби с възможност за определяне на размерите и броят на стъпалата. Налични са различни елементи на стълбите, от които потребителят може да създава стълби с различен брой стъпала.
 • Вмъкване на покриви с възможността за изчисляване на наклона, ъглите и височината на покрива.
 • Архитектурно оразмеряване, което е предназначено за строителни проекти. Програмата дава възможност да се променят стилове и мерни единици, независимо какви единици са използвани при проектирането на чертежа (оразмеряване в см на чертеж, който е бил изготвен в мм). Уникална функция е възможността да се преобразува обикновено CAD оразмеряване в архитектурно оразмеряване.
 • Библиотека с мебели, санитарно оборудване, домакински уреди, растения и други.
  Символи за нивата с автоматично попълване на координатите на указаните точки.
 • Архитектурни символи: отвори, вентилационни шахти, маркери на дърводелски изделия, наклони на терена, топографски символи, стрелки, общи символи и др.
 • Изчертаване и редактиране на аварийни маршрути и схеми.
 • Библиотека със символи, маркери и знаци от здравословна и безопасна, противопожарна защита и публична информация.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.

CADprofi Architectural

Обширна програма, която помага при проектирането, като Ви осигурява достъп до библиотеки от световно известни производители, както и разширено съдържание от библиотеки със символи и параметрични обекти от различни стандарти.

284,00 €
Вие спестявате:
SKU
В наличност
Моля, първо изберете разновидност.
Няма наличност
В наличност

CADprofi Architectural

Програмата помага при създаването на чертежи на конструкции, напречни сечения и коти и позволява и дава възможност за изчертаване на стени, вмъкване на врати и прозорци, създаване на архитектурно оразмеряване и описания, както и използването на обекти от библиотеката с мебели и друго оборудване. Уникална функция на програмата е възможността за създаване на схеми за евакуация и безопасност.

Основни функции

 • Изчертаване на еднослойни и много-слойни стени с възможност за дефиниране на всякакъв материал и дебелина за всеки слой на стената.
 • Изчертаване на стени по избрана граница (избран ръб) с възможност за определяне на отстоянието от посочените точки или други обекти.
 • Параметрични дървени изделия (врати, прозорци, гаражни врати) с автоматизирано откриване на дебелината на стената. Налични са скици, напречни сечения и вертикални изгледи. Потребителите могат да изберат всякакви размери и свойства на параметричните обекти.
 • Динамично определяне на посоката на вмъкване на врати, което улеснява правилното позициониране.
 • Автоматично дефиниране и маркиране на стаи с изчисляване на площта.
 • Проектиране на стълби с възможност за определяне на размерите и броят на стъпалата. Налични са различни елементи на стълбите, от които потребителят може да създава стълби с различен брой стъпала.
 • Вмъкване на покриви с възможността за изчисляване на наклона, ъглите и височината на покрива.
 • Архитектурно оразмеряване, което е предназначено за строителни проекти. Програмата дава възможност да се променят стилове и мерни единици, независимо какви единици са използвани при проектирането на чертежа (оразмеряване в см на чертеж, който е бил изготвен в мм). Уникална функция е възможността да се преобразува обикновено CAD оразмеряване в архитектурно оразмеряване.
 • Библиотека с мебели, санитарно оборудване, домакински уреди, растения и други.
  Символи за нивата с автоматично попълване на координатите на указаните точки.
 • Архитектурни символи: отвори, вентилационни шахти, маркери на дърводелски изделия, наклони на терена, топографски символи, стрелки, общи символи и др.
 • Изчертаване и редактиране на аварийни маршрути и схеми.
 • Библиотека със символи, маркери и знаци от здравословна и безопасна, противопожарна защита и публична информация.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.
Сравнение на продукти