Меню
CADprofi Electrical 2022

Софтуерът помага при проектиране на всякакви електрически инсталации в строителството и индустрията. Той разполага със схематичен редактор, възможност за проектиране върху архитектурни чертежи, както и възможността за създаване на 3D модели на някои видове инсталации.

CADprofi Electrical

Софтуерът помага при проектиране на всякакви електрически инсталации в строителството и индустрията. Той разполага със схематичен редактор, възможност за проектиране върху архитектурни чертежи, както и възможността за създаване на 3D модели на някои видове инсталации.

Основни функции

 • Проектиране на инсталации за разпределяне, контрол и автоматизиране на електричество с използване на многовариантни символи, които позволяват всякакво конфигуриране на инсталации.
 • Пълен списък със символи на IEC, NFPA, ISO, PN и други библиотеки, които са били изготвени в съответствие с национални и международни стандарти. Символите могат да бъдат вмъквани с автоматично позициониране, прекъснати граници, автоматично номериране и надписване.
 • Пълни библиотеки на водещи производители (Hager, Lovato, Cablofil, Legrand, ETI и други).
 • Проектиране върху архитектурни чертежи, вмъкване на гнезда и контакти, поставяне на осветителни тела, проектиране на линейно осветление и захранване от всякакъв вид енергия. Софтуерът разполага и с възможността за конфигуриране на разпределителни кутии с всякаква конфигурация на гнезда и контакти.
 • Бързо адресиране на обекти и номериране на електрически вериги с автоматично управление на верността на номерирането.
 • Предварително дефинирани шаблони на електропроводи, разпределителни центрове (превключватели), пускатели за двигатели и много други.
 • Проектиране на ICT шкафове с елементи на структурно окабеляване.
 • Проектиране на автоматизирани системи – също с включване на PLC контролери.
 • Блок схеми, електрически схеми и символи на електро оборудване, използвано при проектирането на умни сгради (EIB/KNS монтажни символи, контролери, контролни панели за аларми, неврони, преобразуватели, разширител за входове, USB и HDMI удължители, PoE суйчове, модеми, рутери, камери, сензори и др.).
 • Проектиране на много видове инсталации за ниско напрежение, включително алармени системи, наблюдение, IP видеонаблюдение, антени и др.
 • Проектиране на кабелни трасета чрез използване на удобни команди за изчертаване на поредица от кабелни канали, проводи и кабелни стълби с автоматично поставяне на подходящи фитинги. Кабелните канали могат да бъдат изчертани автоматично по дължина на линия.
 • Възможност за вмъкване на осветителни тела от DIALux. По време на вмъкването всички осветителни тела ще бъдат заместени със стандартни CADprofi блокове и информацията за тях (име, вид) ще бъде взета от DIALux и подменена с подходящите атрибути.
 • Проектиране на шинопроводни системи с възможност за работа в 2D или 3D.
 • Проектиране на мълниезащитни системи.
 • Количествени сметки/спецификации за количествата кабели и други спецификации, които включват параметри на електро-технически обекти и тяхното разпределение във веригите.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.

CADprofi Electrical 2022

Софтуерът помага при проектиране на всякакви електрически инсталации в строителството и индустрията. Той разполага със схематичен редактор, възможност за проектиране върху архитектурни чертежи, както и възможността за създаване на 3D модели на някои видове инсталации.

284,00 €
Вие спестявате:
SKU
В наличност
Моля, първо изберете разновидност.
Няма наличност
В наличност

CADprofi Electrical

Софтуерът помага при проектиране на всякакви електрически инсталации в строителството и индустрията. Той разполага със схематичен редактор, възможност за проектиране върху архитектурни чертежи, както и възможността за създаване на 3D модели на някои видове инсталации.

Основни функции

 • Проектиране на инсталации за разпределяне, контрол и автоматизиране на електричество с използване на многовариантни символи, които позволяват всякакво конфигуриране на инсталации.
 • Пълен списък със символи на IEC, NFPA, ISO, PN и други библиотеки, които са били изготвени в съответствие с национални и международни стандарти. Символите могат да бъдат вмъквани с автоматично позициониране, прекъснати граници, автоматично номериране и надписване.
 • Пълни библиотеки на водещи производители (Hager, Lovato, Cablofil, Legrand, ETI и други).
 • Проектиране върху архитектурни чертежи, вмъкване на гнезда и контакти, поставяне на осветителни тела, проектиране на линейно осветление и захранване от всякакъв вид енергия. Софтуерът разполага и с възможността за конфигуриране на разпределителни кутии с всякаква конфигурация на гнезда и контакти.
 • Бързо адресиране на обекти и номериране на електрически вериги с автоматично управление на верността на номерирането.
 • Предварително дефинирани шаблони на електропроводи, разпределителни центрове (превключватели), пускатели за двигатели и много други.
 • Проектиране на ICT шкафове с елементи на структурно окабеляване.
 • Проектиране на автоматизирани системи – също с включване на PLC контролери.
 • Блок схеми, електрически схеми и символи на електро оборудване, използвано при проектирането на умни сгради (EIB/KNS монтажни символи, контролери, контролни панели за аларми, неврони, преобразуватели, разширител за входове, USB и HDMI удължители, PoE суйчове, модеми, рутери, камери, сензори и др.).
 • Проектиране на много видове инсталации за ниско напрежение, включително алармени системи, наблюдение, IP видеонаблюдение, антени и др.
 • Проектиране на кабелни трасета чрез използване на удобни команди за изчертаване на поредица от кабелни канали, проводи и кабелни стълби с автоматично поставяне на подходящи фитинги. Кабелните канали могат да бъдат изчертани автоматично по дължина на линия.
 • Възможност за вмъкване на осветителни тела от DIALux. По време на вмъкването всички осветителни тела ще бъдат заместени със стандартни CADprofi блокове и информацията за тях (име, вид) ще бъде взета от DIALux и подменена с подходящите атрибути.
 • Проектиране на шинопроводни системи с възможност за работа в 2D или 3D.
 • Проектиране на мълниезащитни системи.
 • Количествени сметки/спецификации за количествата кабели и други спецификации, които включват параметри на електро-технически обекти и тяхното разпределение във веригите.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.
Сравнение на продукти