Меню
CADprofi HVAC & Piping

Софтуерът помага при проектиране на отоплителни, водопроводни и канализационни, газопроводни, медицински, противопожарни, вентилационни, климатични, хладилни, технологични и други видове инсталации в строителството и индустрията. Интуитивното вмъкване на символи и обекти, автоматизираното изчертаване на монтажни изгледи, създаване на спецификации и библиотеки с известни производители са само някои от предимствата на софтуера.

CADprofi HVAC & Piping

Софтуерът помага при проектиране на отоплителни, водопроводни и канализационни, газопроводни, медицински, противопожарни, вентилационни, климатични, хладилни, технологични и други видове инсталации в строителството и индустрията. Интуитивното вмъкване на символи и обекти, автоматизираното изчертаване на монтажни изгледи, създаване на спецификации и библиотеки с известни производители са само някои от предимствата на софтуера.

Основни функции

 • Лесно редактиране на P&ID схеми, диаграми на отопление, вода и канализация, проектиране, напречни сечения и други монтажни изгледи.
 • Интелигентни символи, които могат да бъдат автоматично вмъквани в линии, граници или в дадена точка. Допълнителни опции, които позволяват едновременно вмъкване на различни символи, значително ускорява работата. Многовариантни символи, които позволяват лесна конфигурация на спирателни или регулиращи вентили, задвижващи механизми, връзки, разпределители, щрангове и др.
 • Бързо редактиране на схеми с възможността за използване на опции за обръщане на символи (например промяна на посоката на преливане), мащабиране на символи, умно копиране, промяна на символи, изтриване на символи от линии и др.
 • Схематични линии, които могат да бъдат изчертавани в групи. Към линиите могат да се начисляват всякакви маркери, техният вид и размер също може да бъде определян. Допълнителни опции, които дават възможност за незабавна връзка с други обекти или арматура.
 • Визуализиране на вида линии, което улеснява подготовката на съответния проект.
 • Предварително дефинирани части от диаграми, отоплителни вериги и др. с възможност за запазване на ваши собствени диаграми.
 • Изчертаване на изометрия и диметрия с автоматично преобразуване на стандартни символи и потребителски символи в изометричен изглед.
 • Хидравлични изчисления, избор на дължина на линията и автоматично изчертаване на диаграми за отопление и гореща вода в KaMo/Delta библиотеки.
 • Изчертаване на реални изгледи на тръбопроводи и въздуховоди с автоматично вмъкване на подходящи фитинги с възможност за редактиране на по-късен етап.
 • Възможност за изчертаване на поредица от инсталации с отместване и с възможност за дефиниране на границата (център, ляво, дясно), което улеснява изчертаването покрай стени или други инсталации.
 • Бързо изчертаване на поредица от инсталации по посочената линия (възможност за промяна на линии в тръбопроводи или вентилация).
 • Параметрични арматурни или други монтажни обекти с автоматично вмъкване в тръбопроводи или вентилация. По време на вмъкването на параметрични обекти в проекта, имате възможност да изберете стандартни размери или да дефинирате и запаметите свои собствени размери и видове. Софтуерът позволява и импортиране на dwg или dxf файлове, които са били изтеглени от уеб сайтовете на производителите.
 • Автоматично свързване на линиите към обекти и свързване на тръбопроводи и тръби с помощта на различни съединители.
 • Лесно издаване на монтажни изгледи, включително: монтажна изолация, разделяне на тръбопроводи и канали в сегменти, смяна на напречното сечение на тръби и канали, промяна на размерите на фитинги и др.
 • Система от стоманени (заварени, фланцирани и резбовани), медни, пластмасови, пресовани, канализационни и други тръби и фитинги в схематични, общи и детайлни изгледи.
 • Създаване на количествени сметки/спецификации с включени спецификации на сглобяемите елементи на вентилационните инсталации с изчисляване на площта на каналите и фитингите в съответствие с настоящите стандарти.
 • Предварително подготвени елементи от известни производители, включително KSB, Vaillant, Gestra, Wavin, Viewssmann, Wilo, Reflex и много други.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.

CADprofi HVAC & Piping

Софтуерът помага при проектиране на отоплителни, водопроводни и канализационни, газопроводни, медицински, противопожарни, вентилационни, климатични, хладилни, технологични и други видове инсталации в строителството и индустрията. Интуитивното вмъкване на символи и обекти, автоматизираното изчертаване на монтажни изгледи, създаване на спецификации и библиотеки с известни производители са само някои от предимствата на софтуера.

284,00 €
Вие спестявате:
SKU
В наличност
Моля, първо изберете разновидност.
Няма наличност
В наличност

CADprofi HVAC & Piping

Софтуерът помага при проектиране на отоплителни, водопроводни и канализационни, газопроводни, медицински, противопожарни, вентилационни, климатични, хладилни, технологични и други видове инсталации в строителството и индустрията. Интуитивното вмъкване на символи и обекти, автоматизираното изчертаване на монтажни изгледи, създаване на спецификации и библиотеки с известни производители са само някои от предимствата на софтуера.

Основни функции

 • Лесно редактиране на P&ID схеми, диаграми на отопление, вода и канализация, проектиране, напречни сечения и други монтажни изгледи.
 • Интелигентни символи, които могат да бъдат автоматично вмъквани в линии, граници или в дадена точка. Допълнителни опции, които позволяват едновременно вмъкване на различни символи, значително ускорява работата. Многовариантни символи, които позволяват лесна конфигурация на спирателни или регулиращи вентили, задвижващи механизми, връзки, разпределители, щрангове и др.
 • Бързо редактиране на схеми с възможността за използване на опции за обръщане на символи (например промяна на посоката на преливане), мащабиране на символи, умно копиране, промяна на символи, изтриване на символи от линии и др.
 • Схематични линии, които могат да бъдат изчертавани в групи. Към линиите могат да се начисляват всякакви маркери, техният вид и размер също може да бъде определян. Допълнителни опции, които дават възможност за незабавна връзка с други обекти или арматура.
 • Визуализиране на вида линии, което улеснява подготовката на съответния проект.
 • Предварително дефинирани части от диаграми, отоплителни вериги и др. с възможност за запазване на ваши собствени диаграми.
 • Изчертаване на изометрия и диметрия с автоматично преобразуване на стандартни символи и потребителски символи в изометричен изглед.
 • Хидравлични изчисления, избор на дължина на линията и автоматично изчертаване на диаграми за отопление и гореща вода в KaMo/Delta библиотеки.
 • Изчертаване на реални изгледи на тръбопроводи и въздуховоди с автоматично вмъкване на подходящи фитинги с възможност за редактиране на по-късен етап.
 • Възможност за изчертаване на поредица от инсталации с отместване и с възможност за дефиниране на границата (център, ляво, дясно), което улеснява изчертаването покрай стени или други инсталации.
 • Бързо изчертаване на поредица от инсталации по посочената линия (възможност за промяна на линии в тръбопроводи или вентилация).
 • Параметрични арматурни или други монтажни обекти с автоматично вмъкване в тръбопроводи или вентилация. По време на вмъкването на параметрични обекти в проекта, имате възможност да изберете стандартни размери или да дефинирате и запаметите свои собствени размери и видове. Софтуерът позволява и импортиране на dwg или dxf файлове, които са били изтеглени от уеб сайтовете на производителите.
 • Автоматично свързване на линиите към обекти и свързване на тръбопроводи и тръби с помощта на различни съединители.
 • Лесно издаване на монтажни изгледи, включително: монтажна изолация, разделяне на тръбопроводи и канали в сегменти, смяна на напречното сечение на тръби и канали, промяна на размерите на фитинги и др.
 • Система от стоманени (заварени, фланцирани и резбовани), медни, пластмасови, пресовани, канализационни и други тръби и фитинги в схематични, общи и детайлни изгледи.
 • Създаване на количествени сметки/спецификации с включени спецификации на сглобяемите елементи на вентилационните инсталации с изчисляване на площта на каналите и фитингите в съответствие с настоящите стандарти.
 • Предварително подготвени елементи от известни производители, включително KSB, Vaillant, Gestra, Wavin, Viewssmann, Wilo, Reflex и много други.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.

Сравнение на продукти