Софтуерна поддръжка и инсталация

 

Уважаеми колеги,

Като водещ доставчик на CAD/BIM софтуер за проектиране и в отговор на повишения интерес и необходимост от качествена и навременна помощ при експлоатация на закупените от вас лицензи, ние предлагаме на Вашето внимание следните възможности за софтуерна поддръжка:

 

 

инсталиране и активиране

 

1. Инсталиране и активиране на софтуерни продукти

 

Тази услуга се предоставя при начална инсталация на софтуерни продукти и включва:

- Помощ при създаване и управление на акаунтите.

- Помощ при начална инсталация, активация и лицензиране на продуктите.

 

Стойността на тази услуга е 60 лева с ДДС на лиценз.

За потребители с повече лицензи се предлагат индивидуални отстъпки.

 


 

годишен абонамент

 

2. Годишен абонамент за софтуерна поддръжка

 

Абонаментът включва следните услуги:

- Помощ при управление на акаунтите.

- Помощ при инсталация, преинсталация, активация и лицензиране на продуктите.

- Помощ при управление на лицензите.

- Помощ за обновяване на използваните софтуерни продукти при получаване на стандартни ъпдейти от производителите.

- Помощ за осигуряване на резервни инсталационни пакети.

- Консултации и помощ за решаване на проблеми при работа със софтуера (до 6 часа годишно).

 

Стойността на едногодишен абонамент е 300 лева с ДДС на лиценз.

За потребители с повече лицензи се предлагат индивидуални отстъпки.

 

Абонаментът Ви осигурява:

 

- Приоритетно обслужване на вашата фирма.

- Гарантирано време за реакция при настъпили проблеми - до 6 работни часа от възникването им.

- Предлагане на решение за отстраняване на възникнали неизправности по инсталациите на софтуерните продукти за срок до 3 работни дни от регистрирането на проблема.

- Специални цени за поддръжка на място, или при нужда от допълнителни консултации.

- Отстъпка в размер на 10% за обучение в нашия учебен център.

 


услуги по заявка

 

3. Услуги и софтуерна поддръжка по заявка

Заплащат се почасово, при заявка от потребител за оказване на помощ, като цената за всеки започнат час е 60 лв. с ДДС.

 


 

условия

 

Условия:

- Всички услуги се осъществяват по телефон, интернет, или отдалечена връзка с Вашия компютър.

- Услугите са достъпни в работни дни (Понеделник – Петък), между 9:00 и 18:00 ч.

- Услуги, извършвани в офиса на потребителите се заплащат по допълнително споразумение.

- Всички възникнали транспортни и командировъчни разходи извън гр. София се поемат от потребителя.

- Всички допълнителни услуги, извън рамките на абонамента, се заплащат в зависимост от цената им към момента на събитието.