BIM 360 Field - Информация и цена за 1, 2 или 3-годишен лиценз

Подобрете качеството на строителството и рационализирайте ежедневното отчитане с BIM 360 Field.

 

Продукти на страница:
Подреди по:

BIM 360 Field - 1 годишен лиценз

Строителен софтуер за ежедневни отчети и контрол на качеството. Подобрете контрола на качеството на строителството и безопасността на обекта, като използвате облачно-базирани списъци, проследяване на оборудването, задачи, проблеми и ежедневни отчети.   Предимства при строителство с BIM 360 Field   Подобряване на качеството, насърчаване на безопасността и намаляване на преработката. Предоставяйте важната информация на хората на обекта като комбинирате мобилна технология на работната площадка с облачно-базирано сътрудничество и отчети. Подобрете качеството на строителствотоСледете качеството като използвате лесни за използване и персонализиране шаблони и списъци.Насърчаване на безопасността на обектаОпростяване на инспекциите и намаляване на риска за безопасността с последователни, одитируеми процедури.Опростяване на проследяването на оборудванетоЗаписвайте информацията за системата и оборудването по електронен път, директно на място.  Навреме и в рамките на бюджета.Следете и подобрявайте производителността на обекта като преобразувате работните данни в мощна информация, която ви помага да намалите риска за проекта. Намалете риска за подизпълнителитеПроактивно идентифицирайте тенденциите в качеството и вижте текущото състояние на всички проблеми, свързани с проекта.Измервайте производителносттаПреглеждайте тенденциите на проектите в областта на прогреса, качеството, безопасността и други области.Стандартизирайте процеситеСъздаване и внедряване на повторяеми шаблони и работни процеси за качество, безопасност и въвеждане в експлоатация.  Функции на BIM 360 Field Програми за контрол на качествотоСъздаване и задаване на проблеми Следете работата чрез списъци Споделяйте информация за състоянието на проектаЕжедневни отчетиТабла за управление и персонализирани отчети Експортиране на данните за анализ в Excel Преглед на тенденциите между различните проектиУправление на безопасността на обектаШаблони за инспекция Предварително конфигурирани списъци за проверка Отчитане на показателите за безопасностСътрудничествоДостъп до проектни данни онлайн или офлайн Планирайте работата на членовете на екипа Автоматизирайте разпределението на отчетитеПускане в експлоатация и предаванеСледете оборудването и активите Актуализирайте информацията за активите през iPad Прикачете документация към оборудванетоДостъп и разрешенияРазрешения за потребител, роля или фирма Контролирайте достъпа на подизпълнителите..

948.00€ без ДДС:  790.00€

BIM 360 Field - 2 годишен лиценз

Строителен софтуер за ежедневни отчети и контрол на качеството. Подобрете контрола на качеството на строителството и безопасността на обекта, като използвате облачно-базирани списъци, проследяване на оборудването, задачи, проблеми и ежедневни отчети.   Предимства при строителство с BIM 360 Field   Подобряване на качеството, насърчаване на безопасността и намаляване на преработката. Предоставяйте важната информация на хората на обекта като комбинирате мобилна технология на работната площадка с облачно-базирано сътрудничество и отчети. Подобрете качеството на строителствотоСледете качеството като използвате лесни за използване и персонализиране шаблони и списъци.Насърчаване на безопасността на обектаОпростяване на инспекциите и намаляване на риска за безопасността с последователни, одитируеми процедури.Опростяване на проследяването на оборудванетоЗаписвайте информацията за системата и оборудването по електронен път, директно на място.  Навреме и в рамките на бюджета.Следете и подобрявайте производителността на обекта като преобразувате работните данни в мощна информация, която ви помага да намалите риска за проекта. Намалете риска за подизпълнителитеПроактивно идентифицирайте тенденциите в качеството и вижте текущото състояние на всички проблеми, свързани с проекта.Измервайте производителносттаПреглеждайте тенденциите на проектите в областта на прогреса, качеството, безопасността и други области.Стандартизирайте процеситеСъздаване и внедряване на повторяеми шаблони и работни процеси за качество, безопасност и въвеждане в експлоатация.  Функции на BIM 360 Field Програми за контрол на качествотоСъздаване и задаване на проблеми Следете работата чрез списъци Споделяйте информация за състоянието на проектаЕжедневни отчетиТабла за управление и персонализирани отчети Експортиране на данните за анализ в Excel Преглед на тенденциите между различните проектиУправление на безопасността на обектаШаблони за инспекция Предварително конфигурирани списъци за проверка Отчитане на показателите за безопасностСътрудничествоДостъп до проектни данни онлайн или офлайн Планирайте работата на членовете на екипа Автоматизирайте разпределението на отчетитеПускане в експлоатация и предаванеСледете оборудването и активите Актуализирайте информацията за активите през iPad Прикачете документация към оборудванетоДостъп и разрешенияРазрешения за потребител, роля или фирма Контролирайте достъпа на подизпълнителите..

1,896.00€ без ДДС:  1,580.00€

BIM 360 Field - 3 годишен лиценз

Строителен софтуер за ежедневни отчети и контрол на качеството. Подобрете контрола на качеството на строителството и безопасността на обекта, като използвате облачно-базирани списъци, проследяване на оборудването, задачи, проблеми и ежедневни отчети.    Предимства при строителство с BIM 360 Field   Подобряване на качеството, насърчаване на безопасността и намаляване на преработката. Предоставяйте важната информация на хората на обекта като комбинирате мобилна технология на работната площадка с облачно-базирано сътрудничество и отчети. Подобрете качеството на строителствотоСледете качеството като използвате лесни за използване и персонализиране шаблони и списъци.Насърчаване на безопасността на обектаОпростяване на инспекциите и намаляване на риска за безопасността с последователни, одитируеми процедури.Опростяване на проследяването на оборудванетоЗаписвайте информацията за системата и оборудването по електронен път, директно на място.  Навреме и в рамките на бюджета.Следете и подобрявайте производителността на обекта като преобразувате работните данни в мощна информация, която ви помага да намалите риска за проекта. Намалете риска за подизпълнителитеПроактивно идентифицирайте тенденциите в качеството и вижте текущото състояние на всички проблеми, свързани с проекта.Измервайте производителносттаПреглеждайте тенденциите на проектите в областта на прогреса, качеството, безопасността и други области.Стандартизирайте процеситеСъздаване и внедряване на повторяеми шаблони и работни процеси за качество, безопасност и въвеждане в експлоатация.  Функции на BIM 360 Field Програми за контрол на качествотоСъздаване и задаване на проблеми Следете работата чрез списъци Споделяйте информация за състоянието на проектаЕжедневни отчетиТабла за управление и персонализирани отчети Експортиране на данните за анализ в Excel Преглед на тенденциите между различните проектиУправление на безопасността на обектаШаблони за инспекция Предварително конфигурирани списъци за проверка Отчитане на показателите за безопасностСътрудничествоДостъп до проектни данни онлайн или офлайн Планирайте работата на членовете на екипа Автоматизирайте разпределението на отчетитеПускане в експлоатация и предаванеСледете оборудването и активите Актуализирайте информацията за активите през iPad Прикачете документация към оборудванетоДостъп и разрешенияРазрешения за потребител, роля или фирма Контролирайте достъпа на подизпълнителите..

2,844.00€ без ДДС:  2,370.00€