Plateia 2017

Plateia 2017 е професионален, готов за BIM, 3D софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Предоставя на потребителя команди и средства за целия процес на проектиране, от предварителното до детайлното проектиране, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя със средства за анализи, до документирането и публикуването на проектите.

Продукти на страница:
Подреди по:
Plateia Professional 3D 2017  - Годишен лиценз Да. Попитайте за цена

Plateia Professional 3D 2017 - Годишен лиценз

Plateia 2017 е професионално BIM съвместимо софтуерно решение за 3D проектиране и рехабилитация на пътища. Plateia е професионален софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Това е изчерпателно, пълнофункционално, лесно за усвояване и използване решение за пътно проектиране.Plateia предоставя на потребителя команди и средства за всички етапи на проектиране, съчетани в оригинален работен процес, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя с инструменти за анализи и средства за документиране и публикуване.Софтуерните продукти на CGS с версия 2017 работят върху версии 2013-2017 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, както и BricsCAD Pro и Platinum V13-V17. Поддържат се само 64-битови версии!  Детайлна информация за продукта можете да намерите тук. ..

Попитай за цена

Plateia Professional 3D 2017 - Постоянен лиценз Да. Попитайте за цена

Plateia Professional 3D 2017 - Постоянен лиценз

Plateia 2017 е професионално BIM съвместимо софтуерно решение за 3D проектиране и рехабилитация на пътища. Plateia е професионален софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Това е изчерпателно, пълнофункционално, лесно за усвояване и използване решение за пътно проектиране.Plateia предоставя на потребителя команди и средства за всички етапи на проектиране, съчетани в оригинален работен процес, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя с инструменти за анализи и средства за документиране и публикуване.Софтуерните продукти на CGS с версия 2017 работят върху версии 2013-2017 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, както и BricsCAD Pro и Platinum V13-V17. Поддържат се само 64-битови версии!  Детайлна информация за продукта можете да намерите тук. ..

Попитай за цена

Plateia Standard 2017 - Годишен лиценз Да. Попитайте за цена

Plateia Standard 2017 - Годишен лиценз

Plateia 2017 е професионално BIM съвместимо софтуерно решение за 3D проектиране и рехабилитация на пътища. Plateia е професионален софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Това е изчерпателно, пълнофункционално, лесно за усвояване и използване решение за пътно проектиране.Plateia предоставя на потребителя команди и средства за всички етапи на проектиране, съчетани в оригинален работен процес, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя с инструменти за анализи и средства за документиране и публикуване.Софтуерните продукти на CGS с версия 2017 работят върху версии 2013-2017 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, както и BricsCAD Pro и Platinum V13-V17. Поддържат се само 64-битови версии!  Детайлна информация за продукта можете да намерите тук. ..

Попитай за цена

Plateia Standard 2017 - Постоянен лиценз Да. Попитайте за цена

Plateia Standard 2017 - Постоянен лиценз

Plateia 2017 е професионално BIM съвместимо софтуерно решение за 3D проектиране и рехабилитация на пътища. Plateia е професионален софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Това е изчерпателно, пълнофункционално, лесно за усвояване и използване решение за пътно проектиране.Plateia предоставя на потребителя команди и средства за всички етапи на проектиране, съчетани в оригинален работен процес, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя с инструменти за анализи и средства за документиране и публикуване.Софтуерните продукти на CGS с версия 2017 работят върху версии 2013-2017 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, както и BricsCAD Pro и Platinum V13-V17. Поддържат се само 64-битови версии!  Детайлна информация за продукта можете да намерите тук. ..

Попитай за цена

Plateia Ultimate 4D (BIM READY) 2017 - Годишен лиценз Да. Попитайте за цена

Plateia Ultimate 4D (BIM READY) 2017 - Годишен лиценз

Plateia 2017 е професионално BIM съвместимо софтуерно решение за 3D проектиране и рехабилитация на пътища. Plateia е професионален софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Това е изчерпателно, пълнофункционално, лесно за усвояване и използване решение за пътно проектиране.Plateia предоставя на потребителя команди и средства за всички етапи на проектиране, съчетани в оригинален работен процес, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя с инструменти за анализи и средства за документиране и публикуване.Софтуерните продукти на CGS с версия 2017 работят върху версии 2013-2017 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, както и BricsCAD Pro и Platinum V13-V17. Поддържат се само 64-битови версии! Детайлна информация за продукта можете да намерите тук. ..

Попитай за цена

Plateia Ultimate 4D (BIM READY) 2017 - Постоянен лиценз Да. Попитайте за цена

Plateia Ultimate 4D (BIM READY) 2017 - Постоянен лиценз

Plateia 2017 е професионално BIM съвместимо софтуерно решение за 3D проектиране и рехабилитация на пътища. Plateia е професионален софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Това е изчерпателно, пълнофункционално, лесно за усвояване и използване решение за пътно проектиране.Plateia предоставя на потребителя команди и средства за всички етапи на проектиране, съчетани в оригинален работен процес, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя с инструменти за анализи и средства за документиране и публикуване.Софтуерните продукти на CGS с версия 2017 работят върху версии 2013-2017 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, както и BricsCAD Pro и Platinum V13-V17. Поддържат се само 64-битови версии!  Детайлна информация за продукта можете да намерите тук. ..

Попитай за цена