Меню

Бърз и лесен начин да закупите специализиран софтуер

Меню

Продукти

Forest Pack

Forest Pack е най-популярният в света скатер за 3ds Max®. Той предоставя цялостно решение за създаване на огромни площи от обекти, от дървета и растения до сгради, тълпи, инертни материали, земно покритие, скали и др. Ако можете да го моделирате, Forest Pack може да го разпръсне.

Архитектурна визуализация Forest Pack предлага безпрецедентна скорост и гъвкавост за създаване на пейзажи, които ...
от 220,00 €
Rail Clone

RailClone не е като другите параметрични инструменти. Създавайте обекти чрез разпределяне и манипулиране на геометрия като използвате стандартни техники за моделиране – ако можете да моделирате в 3ds Max, то значи можете да създавате процедурни обекти с RailClone.

Архитектурни визуализации RailClone позволява на всеки да създава интелигентни архитектурни компоненти, които са ...
от 220,00 €
RailClone-Copy

Вземете двата плъгина за 3ds Max с този пакет. Вземете най-добрата комбинация, която ще ускори вашите 3D работни процеси.

Архитектурни визуализации RailClone позволява на всеки да създава интелигентни архитектурни компоненти, които са ...
от 396,00 €

iToo Software

Сравнение на продукти