Меню

Бърз и лесен начин да закупите специализиран софтуер

Меню
Rhino 7

Rhino 6 може да създава, обработвам анализира, документира, рендерира и преобразува NURBS повърхнини и солиди, облаци от точки и полигонови мрежи. Няма ограничения по отношение на сложността, степента или размера, освен тези на вашият хардуер.

Rhino 6 може да създава, обработвам анализира, документира, рендерира и преобразува NURBS повърхнини и солиди, ...
995,00 €

Robert McNeel & Associates

Сравнение на продукти